facebookMarathon Liga Mistrzów Koziołka
Regulamin


I. Organizator:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Koziołek Poznań.

II. Miejsce i Termin:
boisko piłkarskie MOS przy ulicy Gdańskiej 1 w Poznaniu,
Turniej rozgrywany będzie w dniach:
1, 8, i 22 kwietnia 2017,
13, 20, i 27 maja 2017,
3 i 10 czerwca 2017.

III. Cele turnieju:
promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Poznania,
przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży miasta Poznania.

IV. Warunki uczestnictwa:
turniej przeznaczony jest dla dzieci rocznika 2005, 2006, 2007, 2008 i młodszych.

V. Zgłoszenia do turnieju:
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (max. 12 osób) z podpisami, datą urodzenia, z zaznaczeniem osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za drużynę,
nazwę drużyny.
2. Organizatorzy dopuszczają grę każdego z zawodników nie więcej niż w jednej drużynie. Złamanie tego punktu regulaminu może skutkować zweryfikowaniem wyników dwóch lub więcej zespołów i przyznaniem punktów drużynom przeciwnym.

2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016, osobiście w siedzibie Klubu Sportowego Koziołek Poznań lub drogą mailową.

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu turnieju i przepisów gry piłki nożnej.

VI. System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.

VII. Przepisy gry:
1. Mecze odbywają się na boisku o wymiarach:
52,5 na 30 m.
W każdej z grup wiekowych bramki mają 2 metry wysokości i 5 szerokości, a pole karne ma wymiary 11x8 m. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
2. Czas gry to 1x14 minut.
3. Liczba zawodników na boisku wynosi:
6 plus bramkarz.
Zmiany są dokonywane "systemem hokejowym".
4. Mecze rozgrywane są piłkami nożnymi rozmiaru 3 w lidze 2008, rozmiaru 4 w lidze rocznika 2005, 2006 i 2007.
5. Piłka jest zagrywana z autu poprzez samodzielne wprowadzenie piłki nogą przez zawodnika wykonującego aut. Nie można wcześniej wykonać podania - odległość przeciwnika 3 m. Zawodnik wprowadzający piłkę nie może zdobyć bramki bezpośrednio.
6. Bramkarz wprowadza piłkę do gry z autu bramkowego nogą, w obrębie własnej połowy, tak piłka została ponownie zagrana przez innego zawodnika, przed jej przekroczeniem. Natomiast z gry bramkarz może grać dowolnie w obrębie całego boiska.
7. Rzuty wolne dyktowane są zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
8. Zawodnicy mogą rozgrywać mecze w obuwiu piłkarskim (lanki) - obowiązuje zakaz gry we "wkrętach".
9. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
10. W przypadku gdy jedna z drużyn prowadzi trzema lub więcej bramkami, trener przegrywającego zespołu może wprowadzić na boisko dodatkowego zawodnika. W przypadku gdy uda im się zredukować stratę do dwóch goli, dodatkowy zawodnik musi opuścić boisko.
12. Za przewinienia podlegające napomnieniu (żółta kartka) stosuje się kary wychowawcze wykluczenia od 1 do 5 min. - w przypadku gdy drużyna grająca w osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany karą minutową ma automatycznie prawo powrotu na boisko.
13. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w niepełnym składzie w wyniku wykluczenia zawodnika (czerwona kartka) - drużyna może wprowadzić do gry zawodnika innego niż zawodnik ukarany wykluczeniem.
14. Ukaranie zawodnika wykluczeniem automatycznie powoduje zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu. Możliwe jest rozszerzenie tej kary o kolejne spotkania, jeśli przewinienie było wyjątkowo brutalne i zasługuje na wyższą karę.
15. Odległość zawodników od piłki podczas wykonywania rzutów wolnych 5 m.
16. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
17. Za zwycięstwo w meczu w fazie eliminacyjnej drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.
18. W rozgrywkach grupowych o kolejności miejsc decyduje:
większa liczba zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego pojedynku,
lepsza różnica zdobytych i straconych bramek,
większa liczba zdobytych bramek,
rezultat rzutów karnych wykonywanych po meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
w przypadku trzech drużyn posiadających tę samą ilość punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabelka uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
19. W przypadku stwierdzenia konieczności, sędzia zarządza rzuty karne (3 serie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - do skutku wg ogólnie przyjętych zasad).
20. Po rundzie zasadniczej, po podziale zespołów na Grupę Złotą i Srebrną, zespoły zachowają na swoim koncie tyle punktów, ile miały zwycięstw w pierwszej części Marathon Ligi Mistrzów Koziołka.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny - wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun drużyny.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie VII patrz podpunkt 1.
7. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za "sytuację ekstremalną" uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.
11. Organizator pozostawia sobie możliwość dyskwalifikacji drużyny w przypadku ekstremalnie niesportowego zachowania osób towarzyszących oraz kadry trenerskiej.

IX. Nagrody i wyróżnienia:
Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe medale, a najlepsze zespoły puchary.

KS Koziołek Poznań 2017